14.10.2014

Як повернути депозит (вклад) - консультація юриста

Як повернути депозит (вклад) - консультація юриста

Коберідзе Заза
Директор юридичної компанії

Консультація: тел. 099-563-21-86
                   044-583-50-23

Як повернути депозит (вклад)

 

На даний час велика кількість користувачів фінансових послуг схвильована ситуаціє з приводу повернення депозитів.

29.08.2014 р. Національний банк України виніс постанову № 540  «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України» відповідно до вимог якої: «банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України. Банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта». Таким чином клієнт банку, який має вклад у вигляді депозиту має право отримати кошти у розмірі до 15 000 гривень на добу в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України чи до 150 000 гривень(якщо вклад в гривні). Така ситуація створює незручності при отриманні коштів у разі наявності вкладів(депозитів), що перевищують вказану суму. За змістом постанови Національного банку України №540 даний нормативний акт діє до 03.12.2014 р. Проте невідомо чи після закінчення строку дії даної постанови не буде її продовжено.

Споживачів хвилює питання чи продовжувати зберігати кошти в банку, а якщо ні то яким чином їх повернути, адже до стабілізації грошово-кредитних та валютних ринків України навряд чи будуть зупинені відповідні механізми(постанова НБУ №540). Проте застосування комплексу норм законодавства та звернення до суду надає можливість вкладникам повернути їх кошти в повному обсязі.
   
Так, частиною 1 ст. 1058 ЦК України визначається: за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Згідно ч. 1 ст. 1060 ЦК України, договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Аналіз положень даних статей ЦК України дає можливість зрозуміти, що банк в будь-якому випадку має повернути вкладникові його кошти. Адже, ЦК України має вищу юридичну силу, а зазначена постанова НБУ(№ 540) навіть не відноситься до актів цивільного законодавства(ст. 4 ЦК України). Дана правова позиція також викладена в постанові Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 липня 2014 р., де зазначено, що: «вказане рішення Національного Банку України є розпорядчим актом, який адресований обмеженій кількості осіб». Це означає, що вимоги постанови НБУ(№540) мають рекомендаційний характер і розповсюджуються лише на окреме коло осіб(банківські установи), і не мають сили такого законодавчого акту як ЦК України, який є обов’язковим для всіх суб’єктів цивільних правовідносин. Саме тому при вирішенні будь-яких спорів з приводу повернення депозитів в першу чергу слід керуватися нормами ЦК України(ст. ст. 1058, 1060).

В свою чергу ст. 3 ЦПК України гарантує право особи на звернення до суду за захистом своїх прав. Крім того на відносини між вкладниками(фізичними особами) та банками розповсюджується дія Закону України «Про захист прав споживачів». А у відповідності до ст. 5 Закону України «Про судовий збір» позивачі(споживачі) звільнені від сплати судового збору. Тобто вкладникам не потрібно буде витрачати кошти на сплату  судового збору за подачу позовів про повернення депозитів. Такі позови у відповідності до ст. 110 ЦПК України можна також подавати за місцем проживання позивача чи за місцем знаходження банку. Комплекс перелічених норм законодавства спрощує процес звернення до суду за захистом порушених прав вкладників і є ефективним важелем в протидії банківським установам.

Отже, дієвим способом захисту споживачів фінансових послуг у випадку затримки повернення депозитів є звернення до суду шляхом подачі відповідного позову. Отримавши судове рішення, яке набрало законної сили(у разі його невиконання) вкладник має право звернутися до виконавчої служби. Після подачі виконавчого листа до державної виконавчої служби буде розпочато процедуру його виконання. У такому випадку банк буде зобов’язаний повернути депозит. Таким чином, вкладникам слід звертатися до суду за захистом їх порушених прав та в судовому порядку здійснювати повернення депозитів.