Кредити

Кредит є формою прояву кредитних відносин. В основі їх лежить рух особливого виду капіталу – позиченого. Кредит виражає економічні відносини між кредитором і позичальником, які виникають при оформленні кредиту, отриманні позики, користуванні ним і його повернення.

Кредит – це позика в грошовій або товарній формі на умовах повернення і звичайно з сплатою відсотків.

Кредити надаються банками або іншими кредитними організаціями в користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під відсоток.

У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Кредитування суб’єктів і громадян – одна з найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ.

Банківський кредит – необхідний інструмент стимулювання економіки, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники, а також механізм підтримки споживчого попиту. Банківський кредит має комерційний характер. Мета діяльності банку в процесі кредитування – отримання максимального прибутку. Спрямованістю на доходи визначається головна лінія економічної поведінки банків як при покупці кредитних ресурсів, так і при їх продажу клієнтам.

Банки надають кредити, використовуючи такі принципи, які зумовлюють реалізацію один одного: забезпеченість, повернення позиченої вартості, терміновість, платність і цільовий характер. Щоб оформити кредит необхідно вказувати на цільове призначення позики – це базова передумова забезпечення інтересів сторін при кредитуванні. Позичальник чітко визнає мету, на яку бажає отримати кредит. Вона погоджується обома сторонами, які вступають в кредитні відносини.

Кредитні операції несуть в собі найбільшу загрозу для банків – ризик неповернення позик. Тому банки при кредитуванні вживають заходів щодо запобігання кредитних ризиків і ретельно перевіряють кредитоспроможність позичальника; вимагають забезпечення позики або гарантії його повернення.

Повна вартість кредиту – платежі позичальника за кредитним договором, розміри і терміни сплати яких відомі на момент його укладення, – обчислюється у відсотках річних. Кредитна організація зобов’язана доводити до позичальника інформацію про повну вартість кредиту до укладення кредитного договору. При оформленні кредиту банки повинні заздалегідь надавати клієнту відомості, з чого складається сума виплат.

Конкуренція серед банків призводить до появи нових кредитних пропозицій і полегшення умов для отримання кредитів. Підвищення рівня життя буде неминуче підштовхуватиме зростання кредитів.