Як правильно збалансувати інвестиційний портфель в 2023 році

03 Травня 2023

Максим Корецький,  інвестор, підприємець, засновник Blackshield Capital AG та BI9 CapitalМаксим Корецький,  інвестор, підприємець, засновник Blackshield Capital AG та BI9 Capital

Минулий рік виявився одним із найскладніших за останні 30–40 років для всіх категорій інвесторів. Високі темпи інфляції змусили центробанки змінити монетарні та фіскальні стратегії. Наслідком цього стала значна переоцінка як фондового ринку, так і ринку боргових інструментів.

Ілля Кислицький, керівник аналітичного департаменту Blackshield Capital AG

Дані фактори значно посилилися наймасштабнішою війною в Європі з часів Другої світової, а також глобальними проблемами в ланцюжках поставок та енергетичною кризою, що вплинула на переоцінку економічних очікувань.

Чого чекати та як діяти інвесторові в 2023 році? У цьому матеріалі поділимося сценаріями, на які орієнтуємося ми в нашій компанії, а також основними рекомендаціями щодо планування інвестиційних стратегій в актуальних реаліях.

Головний Telegram-канал банкірів

Матеріал було підготовано для весняного номеру журналу Banker.

В першу чергу, ми впевнені у тому, що панічний розпродаж на ринку та зниження цін об’єктивно не занижують цінність активів, а створюють можливості. Важливо розібратися, коли і за яких умов найкраще зайняти активну купівельну позицію. Протягом 2023 року ми прогнозуємо більше ринкової визначеності, відносно м’яку циклічну рецесію, зниження інфляції на 2-3%, а разом з тим — зниження корпоративних прибутків на 10-12%. Згідно очікувань, товарні ринки, нециклічні сектори економіки та корпоративні боргові інструменти демонструватимуть більш стійкі тренди дохідності, ніж основні фондові індекси та кеш.

Наразі ми спостерігаємо досить рідкісне явище, коли активний ведмежий ринок та розпродаж активів передують активній фазі рецесії, тому варто відмітити, що ринки значною мірою дисконтували її. Для забезпечення сталої дохідності ми рекомендуємо широку ринкову диверсифікацію з активів, котрі, за розвитку базового сценарію, спроможні й надалі генерувати дохідність як в абсолютних показниках, так і відносно ринку.

Тож, яким чином урівноважити й диверсифікувати інвестиційний портфель? Ми радимо формувати його так, щоб при падінні однієї або кількох груп активів вартість портфелю компенсувалася зростанням в ціні інших активів, у які перетікає ринкова ліквідність. Подібний ефект може забезпечити, до прикладу, комбінація облігацій інвестиційного рівня та високодохідних облігацій, акцій публічних компаній та приватних компаній на пізній стадії (pre-IPO).

Акції публічних і приватних компаній

Формуючи нашу інвестиційну стратегію, ми брали до уваги в першу чергу компанії із споживчого, комунального секторів, сектору охорони здоров‘я, а також секторів зі стабільною дивідендною дохідністю, грошовим потоком та низьким борговим навантаженням. Серед компаній — Exxon Mobil, Merck, Schlumberger та інші. Ставка на компанії, що відповідають зазначеним критеріям, себе виправдовує. До прикладу, один із наших портфелів, до якого  були включені саме такі акції, в 2022 році показав дохідність на рівні 12,8% без урахування виплати дивідендів.

У наведеному вище списку на даному етапі немає технологічних компаній. Так, минулого року  велика кількість таких компаній втратила до 80% своєї вартості. Втім, багато з них зберегли інвестиційну привабливість, щоправда в перспективі п’яти-семи років. Технологічні інновації — це бізнес, який може швидко розвиватися за рахунок дешевих коштів та готовності ринку інвестувати у ризик. Проте ризик за нинішніх складних макроекономічних та геополітичних обставин — не те, до чого готові інвестори. Вони віддають перевагу більш безпечним активам. Вагомий аргумент на користь інвестування у технологічні компанії зараз — циклічність економіки. Прийде час, коли ці активи ще принесуть до 400% на вкладений капітал, якщо підходити до вибору компаній з глибоким аналізом їхнього бізнесу.

Вагомий аргумент на користь інвестування у технологічні компанії зараз — циклічність економіки. Прийде час, коли ці активи ще принесуть до 400% на вкладений капітал, якщо підходити до вибору компаній з глибоким аналізом їхнього бізнесу

Поряд із публічними компаніями останнім часом все більш привабливо виглядають приватні компанії, які меншою мірою у порівнянні з публічними, залежать від новинного фону та ринкової волатильності. В цілому приватні компанії завжди мали вищу дохідність. Протягом двадцяти років — з 2001 по 2021 —дохідність  приватних інвестицій складала  13,8% у порівнянні з 7,1% в глобальних акціях на біржі.

Боргові інструменти

Ще одна актуальна складова інвестиційного портфелю за нинішніх умов — боргові інструменти, зокрема корпоративні облігації з високим кредитним рейтингом, державні облігації США з невеликою дюрацією та приватний борг. Вони особливо підходять людям, які втратили або ж ризикують втратити стабільний грошовий потік від основного бізнесу, адже можуть забезпечити отримання доходу в короткостроковій перспективі у вигляді річних, шестимісячних та навіть квартальних купонів. Історія доводить, що після довгої ринкової просадки боргові інструменти починають зростати раніше фондового ринку. Це чудова можливість поетапного формування диверсифікованого інвестиційного портфелю з поступовим збільшенням частки більш ризикових активів за умов, коли реалізація цих ризиків мінімальна.

Сommodities

Порівняльна оцінка дохідності класів активів у 2022 році показує, що товарні активи — це раціональний вибір при формуванні інвестиційного портфелю.  Протягом минулого року він зріс на 17,5%,  в той час як інші класи активів демонстрували здешевлення. До прикладу: Real Estate -26%, Emerging Markets -20,6%, International Stocks -15%, Small Cap Stocks -18%. Тренд і далі набиратиме обертів. Це, насамперед, пов’язано із циклічними факторами: глобальним економічним циклом сповільнення економік і рецесією, скороченням ринкової ліквідності, зниженням фондових та боргових ринків. Ці фактори які пояснюють попит інвесторів на активи реальної економіки, особливо в періоди невизначеності.

Окрім цього мають місце деглобалізація, декарбонізація, структурне зростання попиту, обумовлене державною політикою щодо перерозподілу ресурсів, та майже десятирічне недоінвестування у вуглеводороди за дефіциту необхідного обсягу пропозиції. Досить вагомі аргументи для прогнозування майбутнього суперциклу сировинних товарів. Він може проходити не лінійно, а скоріше, як послідовність цінових стрибків, і розтягнутися на десять років з циклічними трирічними періодами ребалансування глобального попиту та пропозиції. Перехід на зелену енергетику не відбувся так швидко, як того очікували, — сучасні технології досі не замінили корисні копалини та атомну енергетику. До того ж, сам розвиток зеленої енергетики, як ніколи, потребує металу, міді, електроенергії. Починаючи з 2013 року нові SDG стандарти обмежували більшість крупних private equity фондів в інвестуванні у видобуток нафти та корисних копалин. При цьому технологічний видобуток не розвивався, хоч і був перенесений в країни третього світу. За весь цей час — майже десять років — ми не бачимо в цій царині серйозних технологічних відкриттів. Саме через брак інвестицій, що спостерігався тривалий час, зараз має місце значний розрив між потребами світової економіки та реальними обсягами видобутку.

Наразі також активно обговорюється ренесанс атомної енергетики як необхідної перехідної ланки між викопними та зеленими джерелами енергії. Небезпечність атомної енергетики значною мірою переоцінена, то ж цей тренд також слід враховувати. Загалом слабко контрольована емісія та суб-емісія грошей у вигляді різноманітних цінних паперів, деривативів призведе до того, що все більше людей на землі матиме можливість жити краще та більш якісно. Це потребуватиме більше ресурсів — їжі, металів, корисних копалин. Тобто стимулюватиме потребу в «немодній» галузі commodities.

Слабко контрольована емісія та суб-емісія грошей у вигляді різноманітних цінних паперів, деривативів призведе до того, що все більше людей на землі матиме можливість жити краще та більш якісно

Окремим пунктом варто виділити інвестиції в золото у 2023 році. На наш погляд, тригером для зростання вартості золота може бути зниження реальних процентних ставок, здешевлення долара та активна закупка золота центральними банками як реакція на посилення геополітичного напруження та необхідність збільшення універсального обмінного активу.

Підсумовуючи, варто зазначити: 2023 рік може стати поворотним пунктом в глобальних макроекономічних процесах. Більшість ринків та інвесторів потенційно тяжіють до найшвидшого подолання обставин, що склалися: зниження інфляційного тиску, розуміння термінальної процентної ставки та потенціалу економічного зростання за рахунок наявних в економіці ресурсів. Це дозволить сформувати правильне середньострокове позиціонування.


Усе найцікавіше за тиждень у нашому дайджесті: