Cучасні виклики та перспективи будівництва в західних районах України: розгляд проблем і можливостей

17 Січня 2024

Юрій Мартинюк, виконавчий директор Асоціації Західноукраїнських забудовників (АЗУЗ), спеціально для Banker.ua

У реаліях сьогодення, коли Україна виборює свою незалежність в умовах війни, розв‘язаної росією, велика увага приділяється подальшому розвитку та будівництву об‘єктів в західних регіонах України. Значна частина українського бізнесу релокувалась в західні області нашої держави, в пошуках більш безпечних умов для  діяльності своїх підприємств. До початку повномасштабного вторгнення Київ, Одеса, Львів, Дніпро та Харків були основними центрами активного будівництва житлової нерухомості. Сьогодні ж практично кожне західноукраїнське місто представляє потенціал для інвестицій у будівельну галузь, про що свідчить зростаючий попит на житлову та комерційну нерухомість. Особливий інтерес з‘явився до таких міст, як Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Рівне, а Львів тільки укріпив свою позицію привабливого регіону для інвесторів і будівельних компаній. Проте в цьому контексті виникає низка локальних й системних проблем як для будівництва житла, так і комерційної нерухомості, які ми розглянемо.

Головний Telegram-канал банкірів

Житлове будівництво. Проблеми, ризики та перспективи

Проблеми та ризики у житловому будівництві пов’язані, у першу чергу, з незавершеною реформою містобудування. Це питання постало ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки законопроєкт №5655, який мав реформувати цю сферу, досі не запрацював, і дискусія про його впровадження триває. Важливо поєднати зусилля державних органів, органів місцевого самоврядування та підтримку наших закордонних партнерів для успішної повоєнної відбудови країни. Відсутність ефективної співпраці та згоди між центральною й місцевою владою, а також відповідними професійними середовищами негативно впливає на подальший розвиток будівельної галузі в цілому.

Крім цього, велика кількість інших важливих аспектів цього процесу потребують уваги з боку держави. Наприклад, значний період часу складнощі у роботі забудовників були спричинені відсутністю необхідних підзаконних нормативно-правових актів, а також технічними неузгодженостями при впровадженні нових правил продажу нерухомості. Проте функціонування сучасного ринку, тенденції до впровадження інновацій і застосування передових технологій свідчать про значні перспективи будівельного бізнесу. Враховуючи те, що після закінчення війни головними центрами розвитку об’єктивно стануть наші східні та південні регіони, в західних областях України вже сьогодні спостерігається попит і широкі можливості для створення нових якісних інфраструктурних та житлових комплексів.

Водночас ми є свідками виникнення нових правил для будівництва житла,  зокрема з огляду на необхідність врахування всіх найефективніших елементів серед існуючих систем цивільної оборони. Саме вони стануть основою для підвищення рівня безпеки майбутніх мешканців житлових будинків, що в свою чергу відображатиметься в нових стандартах будівництва.

Проте варто зазначити, що механізм реалізації відповідних ініціатив, які виникають у різних професійних середовищах і потребують оперативного розгляду та затвердження на рівні загальнодержавного регулювання, на даний момент є малоефективним, оскільки ще залишається значна забюрократизованість відповідних процесів, які в сучасних реаліях можуть стати критичними не лише для окремої індустрії, але й для економіки країни в цілому. Але однозначним залишається факт того, що всі ми віднедавна живемо у новій реальності, яка потребує швидких та ефективних професійних та управлінських рішень, а це відкриває новий формат для діалогу бізнесу й влади.

Комерційна і промислова нерухомість, реалії та очікування

Слід зауважити, що в цей нелегкий для держави час ми стикнулись з наслідками відсутності системного підходу до планування збалансованого розвитку комерційної та промислової нерухомості. Це яскраво проявилось у час, коли значна частина бізнесу розпочала релокацію на більш безпечні території під час повномасштабного вторгнення. Оскільки найбільша кількість великих промислових об’єктів історично була зосереджена в східних регіонах України, гостро виникло питання нестачі потужностей для функціонування нових підприємств на територіях західних областей.

Стратегія та плани майбутньої відбудови України повинні базуватися на власних потребах країни, а не просто на імпортованих моделях з минулого, які, швидше за все, своєю сутністю не реагують на виклики сьогодення

В свою чергу це дало можливість переглянути політику взаємовідносин держави з компаніями, що здійснюють свою діяльність на ринку енергетики, та компаніями-монополістами, діяльність яких неодноразово була предметом нарікань як з боку учасників будівельної галузі, так і інших промисловців та підприємців, що є основою економічного розвитку держави.

Таким чином викристалізувалась ціла низка проблем, які однозначно потребуватимуть вирішення в майбутньому для того, щоб будівництво нових підприємств і комерційних об’єктів стало перспективним та інвестиційно привабливим на всій території України. Тому велика кількість релокованих бізнесів вже зараз висловлюють бажання повернутися назад, як тільки це стане можливим.

Однак можемо констатувати, що західні території мають, беззаперечно, значний потенціал для розвитку нових виробничих потужностей, але їхні логістичні та промислові інфраструктури потребують покращення.

Також, однією з ключових проблем є створення комфортних умов для повернення наших фахівців, які виїхали за кордон. Для цього необхідно активне співробітництво Міністерства регіонального розвитку з місцевою владою й місцевим бізнесом. Стратегія та плани майбутньої відбудови України повинні базуватися на власних потребах країни, а не просто на імпортованих моделях з минулого, які, швидше за все, своєю сутністю не реагують на виклики сьогодення.

Відбудова України як в умовах сьогодення, так і після завершення війни, повинна відбуватися за зрозумілою та добре пропрацьованою стратегією. В даному контексті наша Асоціація активно проводить експертні обговорення та генерує ідеї для їхнього подальшого донесення не лише до органів місцевого самоврядування, але й для реалізації вказаних ініціатив на загальнодержавному рівні, в чому нам допомагають наші колеги з Конфедерації будівельників України. 

Проблема інклюзії

Говорячи про відбудову України та реформування підходу до будівництва, не можна не згадати про проблему інклюзії, яка набуває особливого значення у зв’язку зі збільшенням кількості людей з обмеженими можливостями під час та після війни. На суспільстві сьогодні лежить відповідальність — забезпечення їхньої повноцінної інтеграції в усі сфери життя.

Збільшення кількості людей з обмеженими можливостями ставить перед будівельною галуззю нові завдання, які мають трансформуватись до максимального рівня стандартів інклюзивності у новостворюваних об’єктах.

Оскільки після війни головними центрами розвитку об’єктивно стануть східні та південні регіони, в західних областях України вже сьогодні спостерігається попит і широкі можливості для створення нових якісних інфраструктурних та житлових комплексів

Інклюзія повинна бути інтегрована не лише у стандарти та вимоги, встановлені державою, вона повинна стати частиною філософії ведення будівельного бізнесу. Обов’язковість дотримання інклюзивних норм випливатиме не лише з принципів соціальної відповідальності, але і знаходитиме практичні переваги для бізнесу. Наприклад, будівництво проєктів з урахуванням найкращих інклюзивних стандартів отримуватиме практичну підтримку від держави, а нові об’єкти із створенням інклюзивної інфраструктури стануть більш затребуваними та конкурентоспроможними на ринку нерухомості.

З огляду на вищенаведене, вже зараз необхідно спрямовувати всі зусилля на  завершення реформи містобудування та якісного доопрацювання нормативної бази, що регулюватиме діяльність на ринку первинної нерухомості. Крім того, треба створити сприятливий інвестиційний клімат і забезпечити підтримку інвесторів у будівельній галузі, розробити та впровадити плани підтримки релокованих підприємств та бізнесу, що мають на меті будівництво нових промислових та інфраструктурних об’єктів. Також необхідно всіляко сприяти підтримці будівельної галузі з одночасним формуванням нових підходів до питань безпеки та інклюзивності у містобудуванні. Саме ці кроки, на думку фахівців Асоціації Західноукраїнських Забудовників, дадуть можливість вже сьогодні не втрачати час та бути максимально готовими до повоєнної відбудови України, яка розпочнеться вже невдовзі, після нашої перемоги!


Усе найцікавіше за тиждень у нашому дайджесті: