Кредитні канікули: як можна отримати відстрочку по виплатах за кредит?

Банки завжди готові йти назустріч клієнтам – фінансовій установі завжди вигідніший позичальник, який може обслуговувати кредит, ніж боржник. Тому при виникненні труднощів з погашенням кредиту, багато банків готові до діалогу з клієнтами в пошуках взаємовигідного рішення. Головне в такому випадку – це своєчасне звернення до банку.

Коли ж потрібно звертатися за кредитними канікулами (відстроченням платежу)?

Сигналами того, що вам потрібна допомога банку в перегляді умов обслуговування кредиту – це систематична нестача коштів перед черговим платежем. І навіть якщо прострочення так і не настає, але ви постійно докладуєте на погашення або віддаєте свої останні гроші, краще прийти в банк і проконсультуватися з фахівцем. Співробітник банку проаналізує ситуацію, і, якщо висока ймовірність того, що клієнт може незабаром мати проблеми з погашенням кредиту, – запропонує варіанти вирішення.

Відстрочку виплати по кредиту, як і інші види реструктуризації (зміна графіка погашення з класичного на ануїтетний, пролонгація терміну дії договору), позичальник може отримати, звернувшись в банк з відповідною заявою. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують неможливість виконувати свої зобов’язання в обсязі, зазначеному в кредитному договорі. Такими документами, наприклад, можуть бути: довідка про заробітну плату, з якої явно видно зменшення щомісячного доходу, або повідомлення з військкомату про призов до збройних сил України в зв’язку з мобілізацією (сьогодні актуально як ніколи).

Які програми по реструктуризації існують

На сьогодні банки пропонують кілька варіантів реструктуризації кредитної заборгованості:

– Зміна графіка погашення кредитної заборгованості (переоцінка заставного майна не потрібна):
наближення дня платежу за кредитом та/або процентами/комісіями до дня отримання основних грошових потоків позичальника;

– Заміна кінцевої дати погашення кредиту:
Цей варіант реструктуризації дозволяє знизити навантаження по кредиту шляхом збільшення терміну дії договору кредиту, при якому платежі розподіляються пропорційно до нового терміну кредитування.

– Відстрочка погашення платежів основної суми боргу за кредитною операцією:
Для більш суттєвого зменшення щомісячного/щоквартального платежу Банк може запропонувати Позичальнику відстрочення погашення щомісячних/щоквартальних платежів по основній сумі боргу в повному або частковому розмірі терміном до 12 місяців. У цей період Позичальник відповідно до умов додаткової угоди до договору кредиту сплачуватиме лише відсотки/комісії і може не здійснювати платежів по поверненню основної суми боргу кредитною операцією.

– Відстрочка погашення платежів нарахованих доходів (відсотками, комісіями) по кредитній операції:
Часткова відстрочка сплати нарахованих відсотків/комісій за кредитом може застосовуватися одночасно з повною відстрочкою погашення щомісячних платежів по основній сумі боргу на період дії такого відстрочення. Графік інших платежів по кредиту при цьому складається таким чином, що протягом періоду сплати відстрочених процентів Позичальник зобов’язаний щомісячно сплачувати платіж за кредитом, частина загальної суми відстрочених процентів та суму поточних відсотків.

– Зменшення розміру процентної ставки:
Зменшення процентної ставки/комісії за кредитом (здійснюється на тимчасовій основі).

– Рефінансування поточної заборгованості за договором кредиту:
Рефінансування поточної заборгованості за договором кредиту здійснюється шляхом укладення договору про надання кредиту (траншу) на рефінансування поточної заборгованості (основної суми боргу, нарахованих відсотків і комісії) за кредитом, що реструктуризується.

Варіанти залежать від умов кредитного договору. Важливо також враховувати, що на реструктуризацію можуть розраховувати в основному позичальники, по кредитах яких ще не виникла заборгованість.

При цьому важливо розуміти, що можна отримати відстрочку з виплати тільки основного боргу (тіла кредиту) і максимальний термін такої відстрочки, як правило, не перевищує 6 місяців (у виняткових випадках до 12 місяців). Нараховуються щомісяця відсотки і комісії необхідно буде оплачувати в повному обсязі в будь-якому випадку.

Досить часто виникають ситуації, коли позичальник не в змозі оплачувати навіть щомісяця нараховані відсотки і комісії.

У таких випадках необхідно звертатися в банк із заявою не тільки про відстрочку платежу, але і про зниження процентної ставки або комісії по кредиту. Однак практика показує, що банки неохоче йдуть на зниження процентних ставок по кредиту і комісій, і навіть якщо вдається отримати таке рішення від банку, то воно буде носити тимчасовий характер. Процентну ставку можуть знизити на термін не більше 6 місяців. При цьому необхідно буде вносити зміни в нотаріальні договори застави (іпотеки), що виллється в додаткові витрати для позичальника.

Оформити реструктуризацію клієнту допоможе кваліфікований менеджер банку, який проведе з ним переговори для визначення умов реструктуризації. Потім досягнуті домовленості затверджуються на засіданні колегіального органу банку, і далі відбувається підписання пакету документів, що регламентують зміну умов погашення кредиту.

Як складається заява на відстрочку кредитного платежу?

Щоб отримати «кредитні канікули» з перенесенням дати платежу, треба особисто прийти в банківське відділення з паспортом. Певної форми заяви немає – воно складається довільно. Головне, щоб в ньому пояснювалися причини необхідності в «кредитних канікулах».

Крім того, будь-яка із зазначених причин повинна бути не тільки вказана письмово, а й додатково підкріплена відповідними документами.

В даний час на онлайн-ресурсах багатьох банків, а також на інших інформаційних сайтах можна знайти приклади таких заяв на «кредитні канікули», які можна використовувати в якості зразка.

Основні відомості, які повинні бути вказані в заяві на «кредитні канікули» в будь-якому випадку, це:

1. повні ПІБ клієнта-позичальника, від імені якого складається документ;
2. його паспортні дані;
3. номер кредитного договору з банком, щодо якого передбачається відстрочка платежу;
4. дата і підпис позичальника з розшифровкою.

Сама причина (або причини, якщо їх декілька), які є підставою для подання заяви про надання «кредитних канікул», вносяться в текст заяви в коротко і точно сформульованої довільній формі.


Коментарі (0)