A
A
 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

31.01.2012
 
президент
Ассоциация украинских банков
Ассоциация украинских банков

Кредити в економіку за минулий рік зросли на 9,6% і досягли майже 800 млрд.грн., в т.ч.:
-    кредити юридичним особам – 597 млрд. грн., або 75,3% загальної суми;
-    кредити фізичним особам – 196,2 млрд. грн., або -24,7%.

При цьому кредити юридичним особам зросли на 14,9%, а кредити фізичним особам зменшились на 4%.
Хоча темпи зростання кредитів юридичним особам, тобто в сферу підприємництва, можна вважати досить пристойними, майже 15%, при зростанні реального ВВП на 5%, потреби економіки в кредитах забезпечувались не в повній мірі.

Такий стан пояснюється структурою кредитних вкладень. Більшість кредитів надано не в сферу виробництва, а переважно у сферу споживання і торгівлі (майже 70%). Крім того, у ряді випадків кредити надавались окремими банками вибірково пов'язаним структурам

Кредити фізичним особам значно скоротились, особливо в іноземній валюті – на 20,7%, що обумовлено припиненням кредитування населення в іноземній валюті і частковим погашенням раніше наданих кредитів.

На рівень кредитування вилинула політика банків з іноземним західним капіталом, яка раніше орієнтувалась переважно на роздрібне кредитування, а в результаті фінансової кризи цей вид кредитування продемонстрував суттєві проблеми, внаслідок цього поступово згортається.

Залучені в банківський сектор кошти в минулому році зросли на 10,5%, в т.ч. депозити – на 17,6%. В тому числі депозити юридичних осіб збільшились на 26,3% і фізичних осіб – на 13,1%, що в достатній мірі забезпечувало досягнуте зростання кредитного портфеля.

Головною проблемою в діяльності банків є низька якість кредитного портфеля, значну частку в якому складають прострочені кредити і сумнівні до повернення. В окремих банках частка таких кредитів сягає 30 і навіть 50%. Це паралізує фінансову діяльність банків і не дає можливість в повному обсязі виконувати свою функцію.

Фінансові результати банків хоча і дещо покращились в порівнянні з 2010 роком, але залишаються незадовільними. В цілому по системі збитки за 11 місяців минулого року становили приблизно 5 млрд.грн., а в розрізі банків майже 40 з них допустили збитки на суму порядку 10 млрд.грн.

Фінансово-боргова криза, яка розгорнулась у Європі, поки що не суттєво впливає на банківський ринок України, хоча впливає.

Всі банки за участю іноземного (західного) капіталу працюють у нормальному режимі. Вони звужують обсяги активних операцій, працюючи і з наявним кредитним портфелем і слідуючи за ліквідністю. 4 банки з них оголосили про вихід із ринку роздрібного кредитування і про продаж цього бізнесу.

Фінансова ситуація в Європі і загроза дефолту окремим європейським країнам підвищували невпевненість в українському суспільстві. Це  проявилось у тому, що у вересні-листопаді спостерігався відплив депозитів із банківської системи і підвищений попит на іноземну валюту – долар США. За вересень-червень 2011 р. купівля валюти населення перевищила її продаж на 5612 млн.дол.США, за рік 13474,5 млн.дол.США.

Варто згадати, що арабська весна, європейська боргова криза, землетрус і аварія на АЕС в Японії тощо діяли як додаткові гальма для світової економіки. Внаслідок цього знижався попит на металургійну та хімічну продукцію, яка є головним експортним потенціалом країни, а також знизились можливості нашої країни в доступі до дешевих фінансових ресурсів на міжнародних ринках. Суверенна боргова криза Європи, проблеми через неї європейських банків також впливали на український банківській сектор. Погіршення доступу до фінансових ресурсів   склалось також через внутрішні причини та фактори, через зниження інвестиційної привабливості країни.
 


 16141 

*Ваше имя:

(максимально 40 символов)
E-mail:
*Текст:

(максимально 4000 символов)
Введите код с картинки:

Электронный адрес друга:

КОММЕНТАРИИ: